A festa medieval de Ribadavia, declarada de Interés Turístico Nacional.

Fundación Festa da Istoria

galego  |  español  |  english

Accesibilidade Accesibilidade      Mapa do sitio Sitemap  Versión RSS RSS

SECCIÓNS

Festadaistoria.com

Festa da Istoria  » www.festadaistoria.com » Portada » Concursos, cursos e obradoiros » Concursos »

Agregar a Facebook Agregar a Twitter

CONCURSOS, CURSOS E OBRADOIROS

Festa da IstoriaConcurso de Carteles 2018

Convócase o Concurso de Carteis de "Festa da Istoria" coas seguintes bases:

I.- TEMA

Festa da Istoria (Festa Medieval de Ribadavia).

II.- PARTICIPACIÓN

Poderán participar todas as persoas que o desexen, exceptuando aos membros da Coordinadora e da Fundación; podendo presentar un máximo de 2 obras, sendo condición indispensable que tales obras sexan inéditas.

III.- TEXTO E FORMATO

A obra deberá incluír o seguinte texto:

30º FESTA DA ISTORIA
RIBADAVIA
24 e 25 DE AGOSTO DE 2018
Declarada de Interese Turístico Nacional
www.festadaistoria.com


O día 25 deberá ser o que máis resalte, xa que é o día propio da Festa.

O tamaño do orixinal será de 63x43 cm, sempre en posición vertical e o tipo de letra empregado será: MEATH.

IV.- PRESENTACIÓN E ENTREGA

Os carteis presentaranse:

- Opción A: en tamaño orixinal, sen firma do autor, e baixo un lema o pseudónimo que figurará escrito na parte posterior do cartel, e acompañado dun sobre pechado e no exterior figurará o mesmo lema o pseudónimo do cartel.

Dito sobre conterá os seguintes datos:

Nome, cidade, enderezo electrónico e número de teléfono do autor.

O lugar de entrega das obras será a sede da Fundación Festa da Istoria, Rúa Escobetes 2, ou ao Apartado de Correos nº 3. RIBADAVIA 32400 (Ourense).

- Opción B: Por enderezo electrónico nun arquivo jpg, a 300 ppp e a un tamaño real de 63x43 cm ao seguinte enderezo: carteles@festadaistoria.com

Todos os correos serán contestados á súa recepción, se en tres días non se tivera resposta, é posible que ocorrese algún erro, polo cal debe poñerse en contacto connosco.

No texto do correo indicarase: nome, cidade, número de teléfono do autor e lema ou pseudónimo co que se desexa participar no concurso.

A data límite de recepción finaliza o 19 de abril de 2018.


V.- TÉCNICA

Libre

Os carteis deseñados con ordenador, no caso de resultar gañadores, o autor deberá aportar o correspondente soporte e formato dixital que lle sexa requirido, suxírese que o cartel sexa conservado en psd, fh..., é dicir, en capas para que en caso necesario se poida facer algunha modificación (incluír logos, cambiar fechas...), sempre coa autorización do autor.

VI.- PREMIO

Un premio de 600 euros para o cartel gañador que será a imaxe da Festa.

VI.- XURADO

O xurado estará composto en 2/3 por persoas relacionadas co mundo da arte e o deseño; e 1/3 por membros da Fundación.

O fallo do concurso farase público o sábado 21 de abril de 2018, e la decisión do mesmo será inapelable, facéndose público nos medios de comunicación e na nosa páxina web.

O concurso poderase declarar deserto en caso de non alcanzar os carteis presentados a calidade desexada.

VII.- EXPOSICIÓN

Os carteis presentados poderán ser obxecto de exposición ou reprodución por parte dos convocantes, sen que elo dea dereito a retribución algunha para os concursantes. O traballo gañador será a imaxe da Festa da Istoria 2018 e todos os carteis quedarán en propiedade da Fundación Festa da Istoria.

VIII.- REPRODUCIÓN

A "Fundación Festa da Istoria" poderá efectuar cantas reproducións precise do cartel que obteña o premio ademais de difundilo polos medios de publicidade que estime oportunos, sen que o seu autor poida evocar dereitos ao respecto, ademais de utilizar a imaxe completa do cartel ou parte dela para realizar material relacionado coa Festa, como poden ser dípticos, camisetas, etc.

A Fundación resérvase a posibilidade de realizar calquera modificación no cartel gañador por motivos de impresión, sempre que iso non supoña alteración substancial dos mesmos.

IX.- ACEPTACIÓN

A participación neste concurso comporta a plena aceptación destas bases.

En Ribadavia, 26 de febreiro de 2018.

Estas bases se pódense consultar en : www.festadaistoria.com

Ampliar información en: carteles@festadaistoria.com

Fundación Festa da Istoria: Rúa Escobetes 10 - 32400 Ribadavia (Ourense) - Teléfono: (+34) 988 476 022 - E-mail: info@festadaistoria.com

© 2010 Fundación Festa da Istoria - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade - Privado    //    Deseño e programación Grupo5.com